Čo je zavlažovač koreňov Agrooter

V pôde pri koreňoch rastlín prebieha obrovský boj medzi baktériami, mikroorganizmami, hubami a rastlinou. Jednoznačný názor je, že kvalita života v pôde pri koreňoch rastlín pôsobí na ich vývoj.

Čo sa stane ak sa sústredíme na vytvorenie vhodných podmienok pre baktérie, mikroorganizmy a hubové kolónie ktoré sú zodpovedné za rast a vývoj rastlín? Čo sa stane ak vytvoríme pre nich vhodné prostredie (obytný park) pre ich život?
Domnievame sa, že sme našli odpoveď. Z výhodných podmienok pre mikroorganizmy jednoznačne profituje rastlina.

 

Náš výskum a vývoj potvrdil novú koncepciu pri vývoji rastlín a poukázal na správnosť prvotnej myšlienky. Zistilo sa že medzi rastlinami a životom v pôde je priama náväznosť. Nová koncepcia spočíva v tom, že sme sa začali sústrediť na podporu života mikroorganizmov v pôde namiesto podpory rastlín chemikáliami. Ako sme už spomínali je zjavné že z aktívneho života mikroorganizmov, baktérií a hubových kolónií profitujú rastliny.


Technológia výroby „zavlažovača koreňov“ Agrooter-u umožňuje že v samotných „trubičkách“ nedodávame pomocné látky iba pre rastliny, ale „krmíme“ mikroorganizmy a ich kolónie. Tým umožňujeme vytvorenie ideálnej mikroflóry pri koreňoch rastlín. Agrooter zavlažovač koreňov sa stane samotným krmivom pre tieto kolónie až na dobu 2 – 3 roky. Postupným uvoľnením vitamínov a podporných látok do svojho okolia zabezpečuje dlhodobú podporu aktívneho života v pôde. Výskum dokázal že v dutinách Agrooteru sa vytvárajú obrovské kolónie mikroorganizmov priamo pri koreňoch rastlín. Je jednoznačné že efektívnosť príjmu živín pre rastliny závisí od kvality a množstva mikroorganizmov v pôde. Všeobecne je známe že korene rastlín rastú smerom k vlhkosti a práve v tomto je druhá obrovská výhoda Agrooter-u. Z hľadiska tvaru dokáže zadržať vodu v dutinách čo znamená, že korene rastlín nemusia vyvíjať energiu pre hľadanie vlhkosti. Túto energiu rastlina využíva pre samotný rast. Korene rastlín prerastajú cez dutiny Agrooter-u, kde ich čakajú vyvinuté kolónie baktérii a mikroorganizmov. V dutinách vznikne obrovské množstvo vlásočnatých koreňov cez ktoré rastliny absorbujú potrebné vitamíny pre svoj rast. Vytvorí sa ideálne prostredie pre život v pôde, pre príjem živín a vývoj rastlín. Úloha zavlažovača koreňov Agrooter-u pri koreňoch rastlín:
Oblúkovitá forma nie je náhodou. Ak je otvorom hore, zadrží vodu, voda zo steny Agrooter-u sa uvoľní a udržiava živiny pre rastliny. Opačne, otvorom dole zadržiava vzduch. Voda v dutinách pomáha aj v suchom období, zabezpečuje trvalú rovnomernú vlhkosť pre rastliny.

Použitím Agrooter-u dokážeme ušetriť aj 50% zavlažovacej vody. Rastliny sú zdravšie a väčšie, úroda môže byť aj o 30% väčšia.

Vyrobené z prírodného materiálu.

Zloženie: vysoký obsah organických látok obsahujúce minerály a živiny potrebné pre rastliny a mikroorganizmy.
Použitie: ovocné sady, okrasné škôlky, výsadba stromčekov, planty, črepníkové rastliny, dávkovanie jednorázovo priamo ku koreňom.
Číslo povolenia: nébih 04.2/199-3/2012P